TĘCZOLANDIA
Świetlica szkolna
 

REGULAMIN ŚWIETLICY

GODZINY PRACY

WESOŁA ŚWIETLICA

ZAJĘCIA MUZYCZNE

KOŁO WITRAŻU I MOZAIKI

KOŁO TEATRALNE

ZAJĘCIA MUZYCZNE - FLAŻOLETY

SPOTKANIE Z DZIEĆMI Z PRZEDSZKOLA "PROMYK"

SPOTKANIE Z DZIEĆMI Z PRZEDSZKOLA EKOLOGICZNEGO

I MIEJSCE W KONKURSIE "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI"

BAL KARNAWAŁOWY

KONKURS  "ANIOŁOWIE SIĘ RADUJĄ"

ARCHIWUM WSPOMNIEŃ

LUBIMY ZAJĘCIA W ŚWIETLICY

NASZA ŚWIETLICA Z DAWNYCH LAT

ZAJĘCIA TANECZNE
INTERNETOWA WYSTAWA PRAC DZIECI
CIEKAWE STRONY WWW DLA DZIECI I RODZICÓW


Na zajęcia do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie klas I-III.

Działanie:

 

Zapewnianie uczniom prawidłowej opieki poza zajęciami lekcyjnymi poprzez prowadzenie w świetlicy szkolnej działań opiekuńczych zgodnych z potrzebami uczniów:

 

 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijających twórczość i aktywność uczniów – wykonywanie witraży, ceramiki z gliny (DPS, szkoła), wytwory plastyczne, zajęcia taneczne, gra w szachy, udział w konkursach plastycznych, propagowanie tradycji świątecznych, udział w imprezach pozaszkolnych, nauka piosenek, udział w spektaklach teatralnych, spotkania i zajęcia integralne z uczniami z SOSW oraz świetlic środowiskowych
   

 • organizowanie i udzielanie pomocy w nauce
   

 • dbanie o odpowiednie wyposażenie świetlicy w środki dydaktyczne i sprzęt (zabawki, gry – ze środków szkoły i własnych) oraz wystrój świetlicy
   

 • dbanie o bezpieczeństwo fizyczne uczniów (pogadanki, zabezpieczenie sprzętu, ustalenie z rodzicami, wdrażanie dzieci do czynności porządkowych i higienicznych, dbania o własność prywatną i mienie szkolne)
   

 • prowadzenie badań ankietowych w zakresie współpracy z rodzicami
   

 • dbanie o życzliwą atmosferę wychowawczą w świetlicy
   


Tymi zasadami kierujemy się w pracy świetlicy szkolnej: