HISTORIA BIBLIOTEKI
 

Biblioteka szkolna funkcjonowała od początku istnienia szkoły. Pierwszym bibliotekarzem, którego nazwisko udało się ustalić była nauczycielka pani Irena Halagiera z d. Jurkun. Bibliotekę prowadziła ona społecznie – w wolnym czasie, po lekcjach. Początkowo pomieszczenie było niewielkie, ponieważ niewielka była ilość książek. Do końca 1946 roku księgozbiór liczył 73 egz. pochodzących głównie z przydziału, darów i w niewielkim stopniu z zakupów. Pierwszą książką wpisaną do księgi inwentarzowej pod numerem 1 była Placówka Bolesława Prusa. Egzemplarz ten jest przechowywany do dzisiaj w dziale: Zbiór specjalny. Pierwszymi książkami były głównie lektury z najważniejszych dzieł literatury polskiej i światowej. Począwszy od 1947 roku księgozbiór uzupełniano też o literaturę naukową, popularnonaukową, metodyczną oraz oczywiście o literaturę piękną dla dzieci i młodzieży.

7.05.2002. Pierwsza lekcja informatyki ze sprzętem komputerowym podarowanym przez firmę IP Kwidzyn

      Przełomowym momentem w historii biblioteki było utworzenie na jej bazie w 2001 r. Centrum Edukacyjno-Informacyjnego „Interdwójka”. Pomysłodawcą i wykonawcą przedsięwzięcia był mgr Jerzy Pawluczuk. Nazwa Centrum została nadana w wyniku konkursu przeprowadzonego wśród uczniów szkoły. Centrum jest pracownią edukacyjną i informacyjną umożliwiającą korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, zbiorów i urządzeń multimedialnych oraz Internetu. Składa się z 4 pomieszczeń: biblioteki (z wydzielonym miejscem na czytelnię), sali komputerowej oraz sali z literaturą metodyczną dla nauczycieli. Cały proces opracowania i udostępniania zbiorów jest skomputeryzowany za pomocą systemu „Mol 2000+”. Wszystkie katalogi, zestawienia bibliograficzne oraz indywidualne konta czytelników są dostępne w komputerowej sieci szkolnej, a także poprzez Internet. „Interdwójka” jest jedyną placówką szkolną w Kwidzynie (i jedną z niewielu w Polsce), mającą tak szeroką ofertę w zakresie internetowego dostępu do informacji (obecnie z przyczyn technicznych usługa jest niedostępna).

Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowe pozycje książkowe, czytelnicy mają do dyspozycji bogaty wybór czasopism. "Interdwójka" jest również doposażana w sprzęt komputerowy. W październiku 2004 r. zainstalowane zostało kompletne wyposażenie pracowni komputerowej w ramach projektu "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" składające się z serwera, zestawów komputerowych, projektora, skanera i drukarki. W lipcu 2006 r. w ramach projektu "INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH" otrzymaliśmy cztery zestawy komputerowe wraz z sieciowym urządzeniem wielofunkcyjnym, które są do dyspozycji czytelników w bibliotece. W 2008 r. szkoła otrzymała kolejne zestawy komputerowe w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ten nowoczesny sprzęt (komputery z systemem Vista) trafił do pracowni komputerowej "Interdwójki".

W 2017 r. "Interdwójka" wzięła udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Na podstawie złożonego wniosku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Zakupionych zostało aż 1238 egz. nowych książek - lektury szkolne, słowniki, nowości wydawnicze - z wykorzystaniem propozycji od uczniów, rodziców, nauczycieli. Rok szkolny 2017/2018 ogłoszony został w SP2 "Rokiem Książki" i w ramach rocznego zadania edukacyjnego zrealizowano szereg ciekawych przedsięwzięć z wykorzystaniem nowego księgozbioru.

 

Bogacenie się księgozbioru "Interdwójki"
 

rok

ilość woluminów wpisanych w księdze inwentarzowej (głównej)

1950 524
1955 2003
1960 3612
1965 5766
1970 8318
1975 10932
1980 12629
1985 15210
1990 17956
1995 19264
2000 21277
2005 23366
2010 23955
2015 24868
 

Bibliotekarze

lata pracy imię i nazwisko
    1948-1957

Irena Jurkun

   
    1957-1959

Eugenia Zdunek

   
    1959-1960

Krystyna Demska

   
    1960-1964

Sabina Waraczewska

   
    1964-1970

Katarzyna Napolska

   
    1970-1971

Teresa Pieniążek

   
    1971-1976

Elżbieta Jędras

   
    1978-1998

Krystyna Nosko

   
    1980-1989

Jadwiga Mokwa

   
    1997-2002

Jerzy Pawluczuk

   
    2002-

Michał Klain

   
    2003-2010

Beata Kapica

   

2002-2018

Halina Gorka